A TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) 3.1.4. "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben"című pályázati program keretében iskolánknak 5 éves fenntartási kötelezettsége van, ezért az idei tanévben is megrendezésre kerül a Témahét.

 

A projekt témája: "Mozdulj!" - a mozgás és a sport szerepének fontossága jegyében

 

A témahét programja:

A témahét keretén belül többfajta sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítunk diákjainknak. A mozgásos tevékenység mellett szellemi vetélkedőt rendezünk, melynek témája az olimpia és a legeredményesebb magyar sportolók ismerete. Ezenkívül különböző tantárgyi területeket bevonunk a programok megvalósításához.

 

Időpontja: 2013. április 15-19. - tanítási órák és tanórán kívüli tevékenységek keretében

 

A témahét céljai:

 • felhívjuk tanulóink figyelmét a mozgás és sport szerepének fontosságára, a szabadidő hasznos eltöltésére
 • a játék és sportkultúrában való tájékozódás
 • az önálló testedzésre, sportolásra való készség alakítása, a mozgás örömének megtapasztalása
 • a testnevelés követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat együttműködésre és kooperációra, fejlessze a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket: önismeretet, az önbizalmat, az alkalmazkodóképességet, a kudarctűrést.
 • a fair play és a szabályok az emberi életben, munkában, sportban betöltött szerepének tudatosítása.

 

Érintett évfolyam/ osztály: az iskola minden osztálya

 

Helyszínek:

 • iskola egész területe
 • tekéző
 • Szup(p)erBike Spinning Klub

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

 • önszabályozás: érzelmek kezelése, kitartás, tolerancia, alkalmazkodóképesség
 • társas kompetenciák: empátia, együttműködés
 • szabálykövetés
 • a siker és a kudarc elfogadásának képessége
 • versengési képesség
 • kreativitás
 • önfejlesztő képesség
 • ismeretszerző képesség
 • kooperatív, együttműködési kompetencia (csoportokban, párokban)
 • figyelemkoncentráció
 • helyzetfelismerési, döntési képesség
 • multimédiás kompetencia
 • szövegértés, gondolkodási képesség stb.

A projekttermék: plakátok, rajzok készítése és kiállítása, prezentációk létrehozása 

 

Az értékelés módja: projekttermékek, versenyek értékelése, helyezések

 

Bevonható tantárgyi területek:

-        magyar nyelv és irodalom

-        matematika

-        testnevelés

-        informatika

-        történelem

-        biológia

-        idegen nyelv

-        rajz- és vizuális kultúra

 

Témahét eszközigénye:

 • ping-pong aszal, ütők, pingpong labdák,
 • kosárlabda, teremfoci labda,
 • csomagolópapír az eredmények vezetéséhez, filctollak, időmérő,
 • kivetítő, fénymásoló papír, nyomtatáshoz papír
 • multimédiás tananyag; számítógép
 • kartonpapír; zsírkréta; filcek, rajzszeg; csomagoló papír; cellux

Megvalósult programok

Témahét képei